Choose your language

Change language AlbanianAlbanian
Change language CzechCzech
Change language DanishDanish
Change language EnglishEnglish
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language FrenchFrench
Change language GermanGerman
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language ItalianItalian
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language NederlandseNederlandse
Change language NorwegianNorwegian
Change language PolskiPolski
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SerbianSerbian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SpanishSpanish
Change language SwedishSwedish
Change language TurkishTurkish
Change language UkrainianUkrainian
Radwag Company logo
Change languageNorwegian
Radwag product certificationRadwag product certification
Balances and scales for professionals

Vekter for profesjonelle

Vår misjon er å skape profesjonelle produkter som bygger på vår egen, avansert tekknologisk tankegang.

Vår portefølje inkluderer mikrovekter, analysevekter, presisjonsvekter, industrivekter, automatiske vekter, massekomparatorer, veiemoduler og annet ekspert utstyr som gjennomfører eller støtter veieprosesser.

Elektriske vekter og veiesystemer RADWAG kjennetegnes av presisjon og nøyaktighet ved måling av vekt til og med i krevende laboratorium omgivelser og tøffe industrielle forhold.
Finn ut mer
Next page button

Høyest kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet

Alle enhetene bygger på våre egne konstruksjon- og tekniske løsninger. RADWAG innfører på markedet om lag 10 nye enheter i året og forbedrer stadig eksisterende produkter.

RADWAG sin prioritet er å levere produkter av høyest kvalitet. 100% av våre komponenter samt ferdige produkter gjennomgår intern kvalitets kontroll og samsvar kontroll med våre interne krav og gjeldende normer. Alle produktene har sertifikat som bekrefter samsvar med kravene.

Vekter RADWAG kan kjøpes nesten over alt i verden. Det utbygde salgsnettverket dannes av femten salgskontor rundt hele verden. Våre produkter selges av ca. 150 distributører. Firma er en aktiv deltager av de viktigste verdensmesser innen bransjen.
La oss holde kontakt
Send form button

Kundetjeneste

Med tanke på den høyeste kvaliteten av tilbudt tjenester samt hensyn til deres komfort under samarbeidet med oss tilbyr vi et stort utvalg av tjenester før og etter kjøpet. Til deres rådigheter har vi et kvalifisert team med eksperter både på våre egne kontor og kontor til våre partnere.

Vi tilbyr en omfattende tjeneste som inneholder levering av nødvendige produkter, profesjonell installasjon og oppstart, opplæring, teknisk rådgivning, utarbeidelse av prosedyrer, kalibrering og metrologisk tilsyn, samt en optimalisert tjenesteprosedyre.
Finn ut mer
Next page button
Teknisk rådgiving
Vedlikehold av utstyr
Opplæring
IQ, OQ, PQ kvalifikasjoner
Innstallering og oppstart av utstyret
Andre tjenester

Bli kjent med oss

RADWAG Elektriske vekter er en leder på det polske markedet for elektriske vekter og er blant de viktigste produsentene i verden. Firma ble etablert i 1984 og har siden bygget sine produkter på sitt eget patentert teknologisk system. Vi tilbyr et stort utvalg av moderne laboratorium, industri, medisinske, automatiske og kontroll vekter.

Mange sertifikater og priser tildelt RADWAG bekrefter den høye kvaliteten på våre produkter samt deres samsvar med normer gjeldende i de ulike landene.
La oss holde kontakt
Send form button
0
år med virksomhet
0
egne salgskontor i verden
0
land
0
ansatte

Våre fordeler framfor konkurrenter

REDWAG sine utstyr her en rekke med unike egenskaper og funksjoner. Disse gjør våre vekter til enestående og uerstattelige utstyr ved måling av vekt. Uavhengig av bransjene de blir brukt i. • Samsvar med. 21 CFR del 11
 • Smart Min Weight
 • Ubegrenset mengde med sikret data i ALIBI minne
 • Automatisk luftoppdriftskorreksjon
 • Fjernkontroll av vekten
 • «Oppskrift» funksjon
 • Innbygget i vekten overvåkningssystem av miljøforholdene
 • Full automatisering av vektutjevning
 • 18 arbeidsmoduler, 22 målenheter (inkludert 2 bruksenheter)
 • Målserie grafer og Gauss graf
 • Automatisk kammer for kalibrering av dråpetellere
 • Administrering av tilgang
 • Data behandling
 • Dirkete overføring av data – fjerning av feil oppstått ved overskriving av data
 • Stort utvalg av grensesnitt for
 • Integritet av data – Audit Trail
 • Rapport database – 16GB minne/ plass
 • Over 550 variabler
 • Standard og ikke standard utskrifter
  (100 enkle i konfigurasjon fra 1000 tegn)
 • Backup kopi – funksjon tilbudt kun av RADWAG
 • Snarveier og funksjonstaster
 • Auto test GLP og filter
 • Mobil kommunikasjon – Radwag Connect for Android og iOS systemer
 • Minsket risiko for overføring av forurensinger (grunnet Wi-Fi og IR sensorer)
Laboratorievekt
Fuktanalysator
Vekter med høy opplysning
Industrivekter
Målere og terminaler
Vekter til EX soner
Dynamiskevekter
Massekomparatorer
Ultra-mikrovekter
Maksimal belastning [Max] : 2.1g - 6.1g
Nøyaktighet på [d] : 0.1µg
Mikrovekter
Maksimal belastning [Max] : 0.8g - 52g
Nøyaktighet på [d] : 1µg - 10µg
Analysevekter
Maksimal belastning [Max] : 52g - 520g
Nøyaktighet på [d] : 0.01mg - 0.1mg
Presisjonsvekter
Maksimal belastning [Max] : 200g - 120kg
Nøyaktighet på [d] : 0.001g - 2g
Fuktanalysator MA 3Y
Maksimal belastning [Max] : 60g - 200g
Nøyaktighet på [d] : 0.1mg - 1mg
Fuktanalysator MA X2.A
Maksimal belastning [Max] : 50g - 210g
Nøyaktighet på [d] : 0.1mg - 1mg
Fuktanalysator MA R2
Maksimal belastning [Max] : 50g - 210g
Nøyaktighet på [d] : 0.1mg - 1mg
Mikrobølge fuktanalysator PMV
Maksimal belastning [Max] : 50g
Nøyaktighet på [d] : 0.1mg
Vekter med høy opplysning HY10.HRP
Maksimal belastning [Max] : 5kg - 2000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 50g
Vekter med høy opplysning HY10.HRP.H
Maksimal belastning [Max] : 5kg - 2000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 50g
Vekter med høy opplysning PUE 7.1.HRP
Maksimal belastning [Max] : 5kg - 2000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 50g
Plattformvekt 1-sensor
Maksimal belastning [Max] : 1.5kg - 300kg
Nøyaktighet på [d] : 0.5g - 100g
Multifunksjonelle vekter
Maksimal belastning [Max] : 0.6kg - 300kg
Nøyaktighet på [d] : 0.2g - 100g
Plattformvekter 4-senorer
Maksimal belastning [Max] : 150kg - 6000kg
Nøyaktighet på [d] : 50g - 2kg
Terminal PUE 7
Terminal PUE 5
Terminal HX7
Terminal HY10
Terminal PUE HX5.EX
I samsvar med direktivene ATEX
Vekter til soner hvor det er fare for gasseksplosjon
Maksimal belastning [Max] : 1.5kg - 6000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 2000g
Vekter til soner hvor det er fare for gasseksplosjon og støv
Maksimal belastning [Max] : 3kg - 6000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 2000g
Kommunikasjonsmoduler
Utvidelse av tilgjengelig grensesnittpalett for PUE HX5.EX terminal
Dynamiskevekter
Maksimal belastning [Max] : 300g - 6000kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1g - 2000g
Dynamiskevekter med markering
Maksimal belastning [Max] : 3000g - 7500g
Nøyaktighet på [d] : 1g - 5g
Vekter med transportruller
Maksimal belastning [Max] : 300kg - 6000kg
Nøyaktighet på [d] : 100g - 2000g
Rotasjonsvekter
Maksimal belastning [Max] : 600g - 7500g
Nøyaktighet på [d] : 0.2g - 5g
Automatiske vakuum massekomparatorer
Maksimal belastning [Max] : 1002g
Nøyaktighet på [d] : 0.1µg
Elektrisk massekomparatorer
Maksimal belastning [Max] : 5.1g - 1060g
Nøyaktighet på [d] : 0.1µg - 1µg
Automatiske massekomparatorer
Maksimal belastning [Max] : 5.1g - 51kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1µg - 1mg
Manualne Massekomparatorer
Maksimal belastning [Max] : 5.1g - 2100kg
Nøyaktighet på [d] : 0.1µg - 10g

Våre kunder

Massemåling er en nødvendig del av mange prosesser som tar plass i bedrifter uavhengig av bransjen. Bruk av innovative patentløsninger av høyest kvalitet og pålitelighet garanterer at RADWAG utstyret er i stand til å håndtere de mest krevende prosessene. Våre produkter blir brukt i kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsindustrien og utallige forskningslaboratorier, helse- og miljøinstitutter. De møter behovene til landbruk- og næringsindustrien, kjøtt- og fiskeindustrien, handel og logistikk. Avanserte automatiske vekter kan integreres med produksjonslinjene til kundene, mens de moderne vektterminalene fungerer som industri PC.
Finn ut mer
Next page button
Kjemisk industri
Farmasøytisk industri
Skjønnhetsprodukter
Landbruksindustrien
Næringsindustrien
Helsevern
Handel
Logistikk
Laboratorium
Forskningssenter
Petrokjemisk industri
Miljøvern

Kontakt

La oss holde kontakt!
Jeg er kjent med personvernopplysninger : Innholdet av dokumentet
Jeg samtykker til behandling av personopplysninger i samsvar med Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [PVF, GDPR] med mål om å sende en forespørsel om produkter via kontaktskjema. Innsending av data er frivillig, men nødvendig for behandling av forespørselen. Administratoren av personopplysninger er RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE WITOLD LEWANDOWSKI ul. Toruńska 5 26-600 Radom.
Send
Send form
RADWAG hovedsete:
Adresse ul. Toruńska 5, 26-600 Radom, Polska