Choose your language

Change language AlbanianAlbanian
Change language CzechCzech
Change language DanishDanish
Change language EnglishEnglish
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language FrenchFrench
Change language GermanGerman
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language ItalianItalian
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language NederlandseNederlandse
Change language NorwegianNorwegian
Change language PolskiPolski
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SerbianSerbian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SpanishSpanish
Change language SwedishSwedish
Change language TurkishTurkish
Change language UkrainianUkrainian
Radwag Company logo
Change languageMacedonian
Radwag product certificationRadwag product certification
Balances and scales for professionals

Ваги за професионалци

Нашата мисија е создавање на професионални производи, засновани на сопствената напредна техничка мисла.

Во портфолиото на компанијата RADWAG се наоѓаат микро ваги, аналитички ваги, прецизни ваги, индустриски ваги, автоматски ваги, компаратори на маса, тежински модули и друга специјализирана опрема за реализација или поддржка на процесите на мерење.

Електронските ваги и системите за мерење тежина на компанијата RADWAG се одликуваат со висока сигурност и прецизност при мерењето на тежината дури и во сложени лабораториски услови и во тешки индустриски услови.
Дознај повеќе
Next page button

Највисок квалитет, точност и сигурност

Сите уреди се создадени врз основа на сопствени конструктивни и технички решенија. Компанијата RADWAG пушта во производство околу десет нови уреди годишно, и постојано ги усовршува постоечките производи.

Приоритет за компанијата RADWAG е највисокиот квалитет на опремата која с е наоѓа во производство. 100% од нарачаните делови и готови производи поминуваат внатрешна контрола на квалитетот и контрола на исполнување на барањата на важечките стандарди од страна на нашите производи. Сите производи имаат сертификати за исполнување на стандардите.

Вагите на компанијата RADWAG можат да се набават практично во секое место во светот Широката продажна мрежа се состои од петнаесет трговски претставништва низ целиот свет. Освен тоа околу 150 дистрибутери вршат продажба низ целиот свет. Компанијата е активен учесник на најважните светски изложби од оваа дејност.
Ќе бидеме во контакт
Send form button

Поддршка на клиентите

Со грижата за високиот квалитет на пружените услуги и со размислување за вашиот комфор во текот на соработката со нас нудиме широк спектар на услуги пред и по продажбата. На располагање Ви се квалификувани стручњаци во нашите сопствени канцеларии и во партнерските канцеларии по целиот свет.

Ние обезбедуваме комплексно одржување, кое вклучува снабдување со потребните производи, професионална монтажа и пуштање во употреба, обука, технички консултации, подготовка на процедури, калибрирање и метролошки надзор, а исто така оптимизирана постапка на одржување.
Дознај повеќе
Next page button
Технички консултации
Одржување на уредите
Обука
Квалификација IQ,OQ,PQ
Монтажа и пуштање на уредите во употреба
Дополнителни услуги

За нас

КОмпанијата RADWAG е лидер на пазарот на електронски ваги во Полска и спаѓа меѓу водечките светски производители. Фирмата постои од 1984 година и постојано развива сопствени патентирани технички замисли. Таа нуди широк асортиман на современи лабораториски, индустриски, медицински, автоматски и контролни ваги.

Многубројните сертификати и награди доделени на производите на компанијата RADWAG го потврдуваат нивниот висок квалитет и исполнувањето на барањата на стандардите на одредени земји.
Ќе бидеме во контакт
Send form button
0
години дејност
0
сопствени трговски канцеларии во светот
0
земји
0
работници

Конкурентски предности

Уредите на компанијата RADWAG поседуваат редица единствени особености и функционалности. Благодарение на тоа нашите ваги се единствени и незаменливи алатки во процесот на мерење на тежината. Независно од гранката во која се користат. • Ги исполнува барањата на 21 CFR дел 11
 • Smart Min Weight
 • Неограничено количество заштитени податоци во меморијата ALIBI
 • Автоматска контрола на аеростатичкиот потисок на воздухот
 • Оддалечена поддршка на вагата
 • Функција „Рецептури“
 • Мониторинг на условите на околната средина вграден во вагата
 • Целосна автоматизација на балансирањето на вагата
 • 18 режими на работа, 22 мерни единици
  (вклучувајќи 2 единици на корисникот)
 • Дијаграми на сериите на мерење и Гаусов дијаграм
 • Автоматска комора за калибрирање на пипетите
 • Управување со пристапот
 • Управување со податоците
 • Директно пренесување на податоци – отстранување на
  грешка поврзана со препишување на податоците
 • Широк избор на комуникациски интерфејси
 • Целосност на податоците – Audit Trail
 • Бази на податоци и извештаи – 16 GB меморија/простоp
 • Повеќе од 550 променливи
 • Стандардно и нестандардно печатење
  (100 обрасци едноставни за подесување со 1000 симболи)
 • Резервно копирање – опција која ја нуди само компанијата RADWAG
 • Кратенки и функционални копчиња
 • Автотестирање на GLP и на филтерот
 • Мобилна врска - Radwag Connect за Android и iOS
 • Намалување на ризикот од пренесување на загадување
  (благодарение на Wi-Fi и ИЦ сензори)
Лабораториски ваги
Анализатори на влажност
Ваги со висока прецизност
Индустриски ваги
Броила и терминали
Ваги за зони EX
Динамички ваги
Компаратори на маса
Ултра микроваги
Максимално оптоварување [Max] : 2.1g - 6.1g
Точност на читање [d] : 0.1µg
Микроваги
Максимално оптоварување [Max] : 0.8g - 52g
Точност на читање [d] : 1µg - 10µg
Аналитички ваги
Максимално оптоварување [Max] : 52g - 520g
Точност на читање [d] : 0.01mg - 0.1mg
Прецизни ваги
Максимално оптоварување [Max] : 200g - 120kg
Точност на читање [d] : 0.001g - 2g
Анализатори на влажност MA 3Y
Максимално оптоварување [Max] : 60g - 200g
Точност на читање [d] : 0.1mg - 1mg
Анализатори на влажност MA X2.A
Максимално оптоварување [Max] : 50g - 210g
Точност на читање [d] : 0.1mg - 1mg
Анализатори на влажност MA R2
Максимално оптоварување [Max] : 50g - 210g
Точност на читање [d] : 0.1mg - 1mg
Микробранови анализатори ан влажност PMV
Максимално оптоварување [Max] : 50g
Точност на читање [d] : 0.1mg
Ваги со висока прецизност HY10.HRP
Максимално оптоварување [Max] : 5kg - 2000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 50g
Ваги со висока прецизност HY10.HRP.H
Максимално оптоварување [Max] : 5kg - 2000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 50g
Ваги со висока прецизност PUE 7.1.HRP
Максимално оптоварување [Max] : 5kg - 2000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 50g
Колски ваги со 1 сензор
Максимално оптоварување [Max] : 1.5kg - 300kg
Точност на читање [d] : 0.5g - 100g
Повеќефункционални ваги
Максимално оптоварување [Max] : 0.6kg - 300kg
Точност на читање [d] : 0.2g - 100g
Платформени ваги со 4 сензори
Максимално оптоварување [Max] : 150kg - 6000kg
Точност на читање [d] : 50g - 2kg
Терминал PUE 7
Терминал PUE 5
Терминал HX7
Терминал HY10
Терминал PUE HX5.EX
Исполнување на барањата на директивата ATEX
Ваги за зони со зголемен ризик од експлозија
Максимално оптоварување [Max] : 1.5kg - 6000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 2000g
Bаги за зони со зголемен ризик од експлозија на гас или прашина
Максимално оптоварување [Max] : 3kg - 6000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 2000g
Модули за врска
Проширување на достапниот спектар на интерфејси на терминалот PUE HX5.EX
Динамички ваги
Максимално оптоварување [Max] : 300g - 6000kg
Точност на читање [d] : 0.1g - 2000g
Динамички ваги за обележување
Максимално оптоварување [Max] : 3000g - 7500g
Точност на читање [d] : 1g - 5g
Ваги со валци
Максимално оптоварување [Max] : 300kg - 6000kg
Точност на читање [d] : 100g - 2000g
Ротациони ваги
Максимално оптоварување [Max] : 600g - 7500g
Точност на читање [d] : 0.2g - 5g
Автоматски вакуумски компаратори на маса
Максимално оптоварување [Max] : 1002g
Точност на читање [d] : 0.1µg
Роботизирани компаратори на маса
Максимално оптоварување [Max] : 5.1g - 1060g
Точност на читање [d] : 0.1µg - 1µg
Автоматски компаратори на маса
Максимално оптоварување [Max] : 5.1g - 51kg
Точност на читање [d] : 0.1µg - 1mg
Рачни компаратори на маса
Максимално оптоварување [Max] : 5.1g - 2100kg
Точност на читање [d] : 0.1µg - 10g

Наши клиенти

Мерењето на масата е важен составен дел од многу процеси кои се изведуваат во претпријатијата, независно од гранката во која функционираат. Благодарение на иновативните и патентирани решенија, врвниот квалитет и сигурноста, уредите на компанијата RADWAG ги издржуваат дури и најсложените процеси. Производите на компанијата се применуваат во хемиската, фармацевтската, прехранбената индустрија, а исто така во многубројните научно-истражувачки лаборатории, институти за здравствена заштита и заштита на животната средина. Тие ги задоволуваат потребите на агроиндустријата, месната и рибната индустрија, се користат во трговијата и логистиката. напредните автоматски ваги целосно се интегрираат во производствените линии на клиентите, а современите терминали за мерење тежинаја извршуваат функцијата на индустриски компјутери.
Дознај повеќе
Next page button
Хемиска индустрија
Фармацевтска индустрија
Козметичка индустрија
Агроиндустрија
Прехранбена индустрија
Здравство
Трговија
Логистика
лаборатории
Истражувачи центри
Индустрија за нафта и гас
Заштита на животната средина

Контакт

Ќе бидеме во контакт!
Јас се запознав со клаузулата за информациона обврска : Содржина на документот
Давам согласност за обработка на личните податоци во согласност со Правилникот на Европскиот парламент и Советот на Европа (СЕ) 2016/679 од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во врска со обработката на лични податоци и за слободно пренесување на таквите податоци, а исто така за укинување на директивата 95/46/ЕС, понатаму во текстот GDPR при испраќање на барањето за производ преку формуларот за контакт. Доставувањето на податоците е доброволно, но е неопходно за обработка на барањето. Администратор на личните податоци е компанијата RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE WITOLD LEWANDOWSKI“ ул. Торуњска 5 26-600 Радом.
Испрати
Send form
Седиште на компанијата RADWAG:
Адреса ul. Toruńska 5, 26-600 Radom, Polska
Телефон +48 48 386 60 00